Zmiana zasad naboru do przedszkoli

W roku 2014 rekrutacja do publicznych przedszkoli odbędzie się na nowych zasadach, które reguluje obowiązująca od 18 stycznia 2014r ustawa z dnia 6 grudnia 2013r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (D.U. z 2014 r. poz. 7).

Rekrutacja do Przedszkola Nr 20 w Otwocku odbywa się zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 18 stycznia 2014 roku.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej przedszkola.