Dyrektor Przedszkola poszukuje:

nauczyciela katechety w wymiarze 1/22 etatu (tj. 1 godziny tygodniowo). Praca z dziećmi przedszkolnymi od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. wg obowiązujących stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących od stycznia 2020 r. (załącznik do rozporządzenia MEN z dnia 12 grudnia 2019 r. poz. 2441) - wynagrodzenie zasadnicze uzależnione od wykształcenia i stopnia awansu zawodowego + premia + dodatek za wysługę lat pracy).

Oferty należy składać w siedzibie placówki: Przedszkole nr 20, ul. Majowa 230, 05-400 Otwock codziennie w godzinach 7.00 – 17.00 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Otwock, dnia 10 08 2020r.

 1. ZAMAWIAJĄCY
  Przedszkole Nr 20 w Otwocku, ul. Majowa 230, 05-400 Otwock – Mlądz.
  Tel: 22 779 71 68
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu łazienki w grupie I w Przedszkolu Nr 20 w Otwocku – Mlądzu przy ul. Majowej 230.
  Szczegółowy zakres prac obejmuje:
  1.Wykonanie remontu łazienki w grupie I.
  Kalkulacja wykonawcy powinna uwzględniać wszystkie koszty, w tym: robocizny, materiałów, elementów wyposażenia, a także usunięcia odpadów powstałych z prac remontowych.
  Elementy wyposażenia (urządzenia sanitarne, glazura, terakota) będą wymagały uzgodnienia z zamawiającym.
  Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone prace, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
 3. TERMIN I MIEJCSE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31 grudnia  2020r. Miejsce realizacji zamówienia: Przedszkole Nr 20, ul. Majowa 230, 05-400 Otwock. Tel: 22 779 71 68
 4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  Oferta powinna zawierać:
  - adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP;
  - całkowitą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.
 5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY
  Oferta powinna być złożona w Przedszkolu Nr 20 w Otwocku, ul. Majowa 230, w terminie do 30 września 2020r. do godz.10.00
  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. OCENA OFERTY
  Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium ceny ofertowej – 100%
 7. DODATKOWE INFORMACJE
  Dodatkowych informacji udziela Iwona Krawczyk tel: 22 779 71 68