Rada Rodziców Przedszkola nr 20 - rok szkolny 2019/2020

Przewodniczący: A .Cacko

Zastępca: J. Reda

Skarbnik: M.Grossman