Rada Rodziców Przedszkola nr 20 - rok szkolny 2015/2016

Przewodniczący: Bednarczyk Inga

Sekretarz: Kępińska Wanda

Skarbnik: Kędziorek Agnieszka