Przewodnicząca: Iwona Krawczyk

Członkowie:

  • Katarzyna Myszko,
  • Maria Jedynak,
  • Elżbieta Żuraw,
  • Monika Stachurska,
  • Danuta Marciszek,
  • Małgorzata Batóg
  • Jolanta Darewska - logopeda